Нова европрограма за внедряване на ERP системи

Стартира нова грантова схема по оперативна програма Конкурентоспособност.
„ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ”

Схемата финансира въвеждане на ERP и CRM системи, както и въвеждане на международно признати стандарти (ISO и др), добри практики и др.
Финансирането е 75% от разходите.
Максимален размер на помощта е 391 166 лв.
Максимален срок за изпълнение на проектите: 12 месеца
Краен срок за подаване на проектни предложения е 31.07.2011 г.

Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, свържете се с нас.

Павлина Стаменова
Славяна софт
тел. 0884 505646
e-mail: info@slaviana.com

Share Button

Свързани публикации:

  1. ERP системи – полезни инвестиции по време на криза
  2. Спестяване на време и изграждане на имидж чрез внедряване на ERP
  3. Нова онлайн платформа за потребителски отзиви – Reputacia.bg
  4. Ще преживее ли нова криза малкият и среден бизнес?

Коментари

Вашият коментар