Ще преживее ли нова криза малкият и среден бизнес?

март 15, 2011 от · 1 коментар
Категория: Интернет маркетинг 

Според едно интересно проучване от Forbes Insights (http://www.forbes.com/forbesinsights/), доста фирми (от 31% до 54% в различните страни), включително и тези, които са били във фаза на бърз растеж и не толкова силно засегнати от глобалното забавяне на икономиката, казват, че не разполагат с достатъчно парични резерви, за да преодолеят още една финансова криза

Основният фактор, който ще позволи на компаниите да оцелеят, според 72% от участниците в проучването – е в добрите отношения с клиентите. Вторият важен аспект – персонала: личните и професионални качества, уменията и опита се считат  критични за оцеляването на 17% от предприемачите.
 
Новопоявили се дружества, особено в динамични сектори на икономиката, са изправени пред жестока конкуренция и нарастващи разходи, което влошава цялостната рентабилност на бизнеса им. Много организации е трябвало след „първата вълна“ на кризата да създадат почти нова клиентска база. Търсенето на нови клиенти е основният проблем смятат 39% от специалистите провеждащи маркетингови изследвания.

Разглеждайки тези тенденции, не можем да не отбележим помощта, която предлагат социалните медии за нарастващо влияние и изграждане на добри отношения с клиентите.  Отново максимата, че в бизнеса по-бързия печели, е в ход. Все още са малко компниите, които използват силата на интернет маркетинга, включващ едно цялостно онлайн представяне – корпоративен сайт, фирмен блог, Facebook, Twitter, You Tube.  Тази сфера на дейност налага  една нова тенденция в рекламата – личният контакт с клиента, който вече не е само пасивен зрител, но активен участник в един двустранен диалог. Времето на скъпите реклами постепенно отстъпва пред рекламите от ново поколение, откриващи път към прякото общуване между търговеца и клиента.