ERP системите – новото стратегическо оръжие на бизнеса

Според данни от ново проучване на Aberdeen Group Inc., статистиката за ефекта от внедряването на ERP системи е следната:

- намаляване на оперативните разходи с 20%
- намаляване на разходите за ресурси със 17%
- намаляване на времето за изпълнение на доставки с 19%.

Изтъкнати са следните критерии при избр на  ERP доставчик:

 - Конкурентни цени -  94% 
 - Качествени услуги при внедряване  – 87%   
 - Поддръжка след внедряването – 79%
 - Разбиране на потребностите на компанията – 74%
 - Функционалност на системата – 64%
 - Обучение – 57%
 - Търговската марка – 56%
 - Препоръки на колеги – 53%

Според представителите на Aberdeen, ERP системите могат да изиграят “ролята на стратегическо оръжие” при внедряването им в малки и средни предприятия, защото, според техните изчисления, такава оптимизация спестява десетки хиляди долари.

http://onlinevisia.com/

Източник: http://cio.bg