Зеленият кръг на българският бизнес – да запазим природата

юни 8, 2011 от · 2 коментара
Категория: Екология 

Списание „Мениджър” и GLOBUL са създателите на зеления кръг, в който участват български фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Славяна софт се присъедини към Зеления кръг и пое следните ангажименти:

Чрез внедряването на разработената от нас уеб базирана електронна система за управление на бизнеса – Преслав ERP, нашите клиенти могат да управляват всичките си документи и бизнес процеси централизирано. Могат да съставят оферти, поръчки, да издават фактури, да следят наличности и да правят всякакъв вид справки, като пестят хартия и други консумативи. Този наш ангажимент води до намаляване на оперативните разходи с 20% и намаляване на разходите за ресурси със 17%.

Друг наш ангажимент е свързан с използването и популяризацията сред клиентите на Социално Медийния Маркетинг като алтернатива на традиционната реклама. Прилагане на маркетингова стратегия, с която да се достигне до клиентите директно в мрежата като се пестят значителни разходи, свързани с печатната реклама, и съответно на ресурсите, свързани с нея.

Подпомагане и подкрепяне опазването на околната среда и съхраняването на природните ресурси чрез следните дейности: залесяване, озеленяване и засаждане на цветя; участие в почистване на замърсени площи в паркове, междублокови пространства и планински терени; повишаване екологичното съзнание и осведоменост чрез различните канали в социалните медии.

Популяризация ценностите на Зеления кръг, използвайки средствата на Социално Медийния Маркетинг.

Всичко за Зеления кръг може да видите на адрес http://www.manager.bg/green

Станете и вие част от зелената идея –  да се погрижим за природата на България!