Знаете ли какво е Guerrilla Маркетинг?

май 26, 2011 от
Категория: Интернет маркетинг, Реклама и PR 


Силата на Guerrilla Маркетинг е в ефекта на изненадата. Не случано е наречен с името партизански (Guerrilla).
Обикновено, този вид маркетинг кампании са неочаквани и нестандартни и с потенциал за генериране на вирусен ефект.
Разчита се повече на време, енергия, въображение, а не на голям бюджет. Затова е и насочен към малките фирми и предприемачи

Бащата на Guerrilla Маркетинга е Джей Конрад Левинсън. В книгата си “ Guerrilla Marketing“ той за първи път въвежда този термин, а от там той навлиза в популярната лексика.

В Guerrilla Маркетинг наръчник, Левинсън заявява: „За да се продаде един продукт или услуга, компанията трябва да установи връзка с клиента. Трябва да се изгради доверие и поддръжка на продукта.“

Левинсън определя следните принципи като основа на партизанския маркетинг:

Guerrilla Маркетинг е специално насочен за малкия бизнес и предприемачи .
Основава се на човешката психология.
Вместо пари, основните инвестиции на пазара трябва да бъдат време, енергия и въображение.
Вместо да се концентрира върху привличането на нови клиенти, има за цел повече и по-големи сделки със съществуващи клиенти.
Забравете за конкуренцията и се съсредоточете повече върху сътрудничеството с други фирми.
Guerrilla маркетинг трябва да се използва в комбинация с другите маркетингови методи за дадената компания.
Рекламните послания са насочени към отделни лица или малки групи. Фокусирането към по-малки целеви групи, дава по-добри резултати.

Ето интересни примери за Guerrilla Маркетинг, които съм избрала от интернет. За да ги видите по-добре, увеличете на цял екран.

Павлина Стаменова


Share Button

Коментари

Вашият коментар