ERP системите – в помощ на бизнеса

Бизнесът в условията на кризата

Днес за повечето мениджъри една от най-големите дилеми е дали да търсят по-високи приходи чрез повече инвестиции и разходи за реклама, или да се насочат към свиване на разходите.

Обикновено, във време на разцвет на икономиката фирмите разширяват инвестициите и пазарното си участие с цел повишаване на продажбите и печалбите, а във време на криза понижават разходите и инвестициите, с което целят да задържат финансовите си параметри  на по-добри нива.

Днес, обаче, нещата не са толкова прости поради усложнената и динамична бизнес среда. Много фирми се развиват успешно въпреки кризата, а други се провалят дори в добри икономически условия.

За доброто управление на приходите и разходите на една фирма са необходими освен качествени и опитни мениджъри, също така и точна, навременна информация, която да позволява да се вземат оптимални решения за развитие. В периода на криза, бързината при вземане на решения, сигурността на информацията и стабилността на организацията и процесите в предприятието са от решаващо значение за конкурентност и добри позиции на пазара.

ERP системите – решение, което може да помогне на бизнеса

Системите за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning) стават все по-необходими за всички типове компании, без значение от тяхната големина и икономически сектор.

Съвременните уеб базирани ERP решенията от ново поколение могат да помогнат за стабилизация на бизнеса чрез осигуряването на точна и подредена информация и предоставяне на пълен контрол над нея по всяко време и от всяко място. Други съществени предимства на уеб базираните ERP системи са, че не изискват инсталация, осигуряват по-висока сигурност на данните и могат да се използват от всеки компютър или мобилен телефон.

Следвайки политиката да направи достъпни предимствата на  ERP системите не само за големите, но и за малките и средни предприятия, българската ERP компания Славяна софт представя своя нов продукт – Преслав ERP. Преслав ERP е уеб базиран оригинален и иновативен български продукт, обединяващ опита и достойнствата на досега създадените подобни системи на конкурентно ниска цена. В момента малките фирми нямат много свободен финансов ресурс за закупуване и внедряване на ERP система , но използването на една такава система води до освобождаването на паричен финансов ресурс .

 В заключение

Въпреки, че повечето фирми мислят как да свият разходите си по време на криза, финансистите съветват да не се страхуваме от печелившите инвестиции. Те биха донесли само активи, които да работят за успеха на компанията.

ERP системите са един от инструментите, които могат да помогнат на фирмата да се развива по-добре и по-успешно в една трудна икономическа среда. Те  дават предимство пред конкуренцията, снижават разходите и най-важното – показват реална, единна визия на всички аспекти на предприятието. Всяка компанията, използваща ERP, оптимизира бизнес процесите си, става по-гъвкава, адаптивна и готова  да посрещне предизвикателствата на съвременния бизнес.

http://preslaverp.com/

http://slaviana.com/

Share Button

Коментари

Вашият коментар