Зеленият кръг на българският бизнес – да запазим природата

юни 8, 2011 от · 2 коментара
Категория: Екология 

Списание „Мениджър” и GLOBUL са създателите на зеления кръг, в който участват български фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Славяна софт се присъедини към Зеления кръг и пое следните ангажименти:

Чрез внедряването на разработената от нас уеб базирана електронна система за управление на бизнеса – Преслав ERP, нашите клиенти могат да управляват всичките си документи и бизнес процеси централизирано. Могат да съставят оферти, поръчки, да издават фактури, да следят наличности и да правят всякакъв вид справки, като пестят хартия и други консумативи. Този наш ангажимент води до намаляване на оперативните разходи с 20% и намаляване на разходите за ресурси със 17%.

Друг наш ангажимент е свързан с използването и популяризацията сред клиентите на Социално Медийния Маркетинг като алтернатива на традиционната реклама. Прилагане на маркетингова стратегия, с която да се достигне до клиентите директно в мрежата като се пестят значителни разходи, свързани с печатната реклама, и съответно на ресурсите, свързани с нея.

Подпомагане и подкрепяне опазването на околната среда и съхраняването на природните ресурси чрез следните дейности: залесяване, озеленяване и засаждане на цветя; участие в почистване на замърсени площи в паркове, междублокови пространства и планински терени; повишаване екологичното съзнание и осведоменост чрез различните канали в социалните медии.

Популяризация ценностите на Зеления кръг, използвайки средствата на Социално Медийния Маркетинг.

Всичко за Зеления кръг може да видите на адрес http://www.manager.bg/green

Станете и вие част от зелената идея –  да се погрижим за природата на България!

Световният ден на околната среда – повод за размисъл

Вчера 5 юни се отбеляза Световният ден на околната среда.
Темата през 2011 година е „Горите: Природата на Ваше разположение„.
Този ден ми даде повод да споделя с вас един антирекламен клип на сапуните Dove, който бях гледала преди време.
Той е от типа социални реклами, които засягат значими и наболели обществени теми. Целта е пробуждане на гражданската съвест, заемане на активна позиция и провокиране на инициатива за различни действия, водещи до социална ангажираност на хората.

Вярвам, че никой не е безразличен към проблема с изсичането на горите.

Малко статистика.

  • В световен мащаб обезлесяването продължава с обезпокоителни темпове – всяка година 13 милиона хектара гори са унищожени.
  • В България горските територии намаляват с обезпокоителни темпове. Всеки ден в България се изсича гора с площ от 100 футболни игрища.
  • Само за последните 15 години около 80% от крайречните и равнинните гори в страната са унищожени.
  • Само за периода 1999 – 2001 година са опожарени стотици хиляди хектара горски площи.
  • Над два милиона и половина кубични метра дървесина се изсича незаконно всяка година.
  • Унищожаването на българската гора е сред най-значимите екологични проблеми.