Онлайн маркетинг на недвижими имоти

Знаете ли, че …

 • 95 % от търсещите имоти използват интернет като източник на информация
 • Повече от половината купувачи са намерили своят имот в интеренет
 • 89 % от продавачите използват интернет, за да предложат своите оферти

Фактите само потвърждават колко е важно доброто онлайн присъствие на бранда на всяка една компания за недвижими имоти, за да спечели доверието на повече продавачи и купувачи.

Всяка агенция за недвижими имоти търси различни възможности, за да рекламира своите оферти, като използва портали за недвижими имоти като imot.bg, imoti.net, homes.bg и др, сайтове за обяви и дори вече социалните мрежи.

Ако една уважаваща себе си агенция иска да се популяризира по най-добрия  начин, не бива да разчита единствено на това да публикува обяви.

 

Кои са най-важните ресурси, с които трябва да разполага всяка една агенция, за да оптимизира работата си с клиентите и своето онлайн присъствие?

 

Най-важните неща са две:

 • собствен сайт;
 • система за управление на информацията.

 

Какви специализирани софтуери има на пазара за имоти?

Софтуерите, които използват агенциите за недвижими имоти могат да бъдат:

 • стационарни;
 • използващи облачни услуги;
 • изцяло онлайн.

 

Кой е оптималният вариант за всяка една агенция?

Необходимостта от постоянна актуализация на информацията, добавяне на ново съдържание или деактивиране на старо са сред основните дейности, които са важни за всяка една агенция.  Понякога се налага всички тези промени да стават в движение, тъй като работата на брокера не е фиксирана по време и място.

Практиката показва, че най-удобни за този тип дейности се оказват онлайн системите за управление на съдържанието, тъй като те позволяват всичко това да се случва в движение. Цялото съдържание е на сайта и може да се управлява във всеки един момент дори и от мобилния телефон.

Например брокерът отива на оглед, снима обекта и веднага качва снимките от телефона, като с това си спестява допълнителна работа в офиса и натрупването на голям брой снимки, за които после ще му е необходимо много време да ги обработи и сортира по оферти.

По време на среща с клиенти често брокерът трябва да направи справка и за други оферти, от които се интересуват купувачите, тогава отново има бърз достъп от мобилния си телефон, като може лесно да зададе филтри, за да открие търсеното и го предложи.

Всичко това е възможно, когато сайта и уеб базираната система са интегрирани и  управлението на цялото съдържание е от едно място подобно на slavyana.com.

сайт за имоти

Онлайн система, интегрирана със сайт за имоти

Предимствата при използване на онлай система, интегрирана със сайт за имоти могат да се обобщят в следните две най-важни неща:

 • Не се налага няколкократно публикуване на една и съща информация
 • Веднъж качени офертите могат автоматично да се публикуват в порталите за недвижими имоти или сайтовете за обяви

С това работата на брокерите наистина се облекчава значително, като се спестява време и ресурс, което да употребят за останалите си дейности.

Удобен онлайн софтуер за агенции за недвижими имоти е Преслав имоти, който е един от малкото, предлагащи на нашия пазар описаните възможности.

 

Характеристики на онлайн системата Преслав имоти

Преслав имоти е съвременна онлайн система, която позволява напълно да се автоматизира работата на служителите в агенциите за недвижими имоти.

Най-важните нейни характеристики са:

 • Изцяло уеб базирана
 • Не изисква никакво инсталиране на компютъра
 • Поддръжката е дистанционна
 • Информацията е защитена с криптирана връзка

Администраторът може да даде различни права за достъп до публикуваните оферти, така че и клиентите да могат да намират това, което ги интересува, като задават филтри за търсене и преглеждат цялата достъпна информация.

Служителите от своя страна съхраняват цялата своя информация за продавачи, купувачи, оферти и снимки, като могат да разполагат с нея по всяко едно време и да правят справки и търсения. Старите оферти или клиенти могат да бъдат маркирани като неактивни и без да бъдат видими да се съхраняват в наличната база данни.

софтуер за имоти

 

В заключение

Наличието на удобен и оптимизиран сайт за недвижими имоти, интегриран със специализиран софтуер дава добър старт в развитието на успешен бизнес в сферата на недвижимите имоти.

Добрата маркетингова стратегия е от ключово значение за цялостното онлайн присъствието на агенциите, тъй като клиентите искат все по-лесно и бързо да достигат до търсената информация за покупка или наемане на имот и печели този, който може да отговори най-добре на очакванията.

 

Естония – номер едно в света за електронно управление


Въведение
Малката балтийската държава Естония се възприема като лидер в областта на електронното правителство. Не случайно нарицателно я наричат „E-stonia“.

От 2005 година във всички библиотеки, училища, университети, обществени сгради, централни части и паркове на по-големите градове има безплатен интернет достъп.

Всеки в страната гласува и плаща данъци онлайн. Използвайки специални лични карти, естонците получават достъп до почти всички публични услуги чрез интернет на специален сайт www.eesti.ee.

Личната карта на всеки естонец не само го идентифицира във физическия свят, но и работи в електронна среда, позволявайки на хората да имат достъп до почти всяка електронна услуга, включително тези на банките, компаниите за комунални услуги и дори да плащат билети за паркинг с мобилни телефони или в градския транспорт.

В естонската електронна среда са включени също така полицията и системите на училищата и здравеопазването. Колата на всеки полицейски служител е оборудвана с компютър, има достъп до Интернет, както и устройства, свързани с централен сървър, от който може моментално да вземе информация за дадена кола.

Родителите пък получават информация за успеха и поведението на децата си през Интернет, имайки постоянна връзка с учителите и ръководството на училището.

Ако пострадате и се нуждаете от спешна помощ, вашата електронна карта може да даде достъп на лекарският екип до Електронният ви здравен картон, който съдържа цялата здравна информация за вас – епикризите, рецептите, рентгенови снимки и т.н.

Повечето нотариални услуги се извършват също в интернет, а цялата необходима информация като ипотеки, платени данъци или свидетелство за съдимост е достъпна онлайн.

За успеха на Електронното правителство в Естония от съществено значение е и финансовия стимул. Разликата между онлайн и офлайн цените е драстична. Например електронните билети за градски транспорт са около 30% по-евтини от хартиените. Банките също са премахнали повечето такси за онлайн банкиране, оставайки обаче таксите, за операции на гишета.

Какво обхваща проекта за Електронно правителство в Естония

Нека разгледаме някои от дейностите, реализирани по този проект.

1. Единна информационна система X-Road

X-Road е единна информационна система на обмен на данни и информация (в реално време), както между държавните организации и служби, така и между държавата и гражданите (аналог на българската Единна среда за обмен на електронни документи – ЕСОЕД). Обменът на данни е надеждно защитен. Включва над 1500 услуги с повече от 80 бази данни. За предоставяне на услугите чрез X-Road, към системата са свързани над 500 организации и институции.

Трафикът на X-Road включва също и информационните системи на частния сектор (като например банки, застрахователни компании, ютилити компании, телекомуникационни компании и др.).

X-Road също е чудесно решение за свързване на информационните системи на Естония с информационните системи на други страни, като по този начин се създава пространство за международна услуга.

Вижте презентация за X-Road на руски език:


2. Лична карта (ID card)

За да гарантира сигурно участие в информационното общество, Естония е въвела електронна лична карта с вграден чип, която може да се използва за криптиране на документи и за добавяне на електронен подпис.

Заедно с личната карта всеки неин притежател също получава официален адрес за електронна поща под формата на firstname.lastname @ eesti.ee. Адресът е предназначен за официалната кореспонденция с държавата. Този адрес е също един вид „официално електронно място на пребиваване“ за даденото лице.

С тази лична карта се позволява на хората да имат достъп до почти всяка електронна услуга в Естония (банки, държавен портал, среда на обслужване на клиентите, на компаниите за комунални услуги и т.н.).

Вижте кратка анимация, рекламираща личните карти (ID card):

3. Мобилна лична карта (Mobile ID)

Като алтернатива на личните карти, Естония има развита инфраструктура за Мобилна лична карта.

Mobile-ID са основно предназначени да бъдат използвани в електронна среда като нейните функции са подобни на електронните функциите на личната карта.

С Mobile-ID хората имат достъп до информационните системи, използвайки своите мобилни телефони по начин, който е подобен на начина, по който те използват личните си карти.

4. Електронно училище (eSchool)

еSchool е лесна за използване услуга, свързваща родители, студенти, учители и училищни администратори по Интернет, като предава цялата училищна информация. Така се пестят много време и средства в образователния процес.

Родителите могат да имат достъп до точна информация в реално време за напредъка на детето си: те могат лесно да следят класовете, посещаемостта, домашните работи, а също и да участват в класни или училищни форуми.

И накрая, но не на последно място, eSchool осигурява ценни инструменти за студентите както при кандидатстването, така и при тяхното обучение.

5. Електронна полиция (ePolice)

Полицейските коли в Естония са оборудвани с компютър, достъп до Интернет и устройства, които изпращат информация от централния комуникационен център.

С помощта на компютър и Интернет, полицейските служители имат достъп до системата на полицията, в която информацията е свързана с X-Road. Благодарение на това, че полицията може бързо да се свърже с всяка една от информационните системи на X-Road, тя бързо реагира в различни ситуации.

Естонските гражданите, от своя страна, няма нужда да носят със себе си шофьорска книжка и застрахователен талон, защото се идентифицират само с личната си карта.

Ето анимирана реклама на Естонската ePolice:

6. Електронно гласуване по интернет (eVoting)

В парламентарните избори от март 2007 г. повече от 90% от всички естонски избиратели са имали възможност да гласуват чрез Интернет с помощта на националната карта за самоличност.
Системата еVoting следва всички принципи, характерни за традиционното гласуване като предимството й е, че с електронния вот по трудно може да се влияе на избирателите и да се манипулират резултатите.

Вижте кратка рекламна анимация за eVoting в Естония:

7. Интернет банкиране (eBanking)

Електронното банкиране е част от всекидневния живот за повечето естонци, защото естонските банки предлагат цялостно решение, което позволява на клиентите да завършат всички видове сделки с парите си от техния дом, офис или всяко друго място, където има компютър и достъп до Интернет.

Благодарение на Интернет банкирането, с помощта на лична карта (ID card) и Mobile ID, около 98% от банкови сделки в Естония се осъществяват по електронен път.
Това води до рязък спад на броя на банковите офиси, тъй като 99% от финансовите транзакции вече стават онлайн.

Това е кратка анимация, рекламираща Интернет банкирането в Естония:

8. Данъчна служба (eTax office)

Подаването на данъчна декларация онлайн отнема само няколко минути, защото Х-Road прави всички необходими информационни системи на разположение.
Системата идентифицира лицата с помощта на лична карта (ID card) , Mobile ID или eBanking. Така не е нужно потребителите многократно да въвеждат своите данни.

Ако пък дадено лице има право на данъчно възстановяване, парите се прехвърлят в банковата сметка на това лице в рамките на няколко дни, при условие, че всички данни в данъчната декларация са точни.

Ползите от въвеждането на Електронно управление

В България за Електронното правителство до момента са похарчени около 224 милиона лева от държавния бюджет. За съжаление, в резултат на това има съвсем малко работещи услуги.

За разлика от нас, естонците успяват да направят електронно правителство за малко пари и за кратко време, като са похарчили около 42 милиона лева (около 30 милиона щатски долара), от които 70% са за хардуер. Използвани са почти изцяло безплатни софтуерни програми с отворен код. Системата работи изключително добре и се използва от почти всички граждани на Естония.

За последните 10 години в резултат на внедряването на електронното правителство в Естония са били спестени 20 т хартия. Затова и често естонските чиновници се шегуват пред чужденците, казвайки, че Естонското правителство използва хартията само на едно място – в тоалетната.

Сигурно ви се е случвало да чакате един час на опашка в дадена администрация, за да прекарате пет минути на гишето. Ако всички администрации са обединени в една електронна среда, ще има 24 часов достъп до информацията, което би спестявало много нерви на хората, прекарващи деня си, обикаляйки от едно гише на друго.

Ако всички услуги се предлагаха в Интернет, както е днес в Естония, би могло да се прави бизнес по всяко време и навсякъде където искате. Например, ако искате да регистрирате нова фирма, в Естония това би ви отнело 18 минути!

Според естонския премиер, основната причина за успеха на електронната администрация е, че в Естония всички мразят бюрокрацията. И тъй като ние българите също мразим бюрокрацията, можем само да се надяваме това да доведе до същия успех на електронното правителство в България, като се улеснят най-после бизнеса и потребителите във взаимодействието им с администрацията.

Източници:
http://www.egoverlab.com/eng/Competence/xRoad
http://en.wikipedia.org/wiki/EGovernment_in_Europe
http://www.ria.ee/public/x_tee/xtkalja.ppt
http://microsites.oii.ox.ac.uk/ipp2010/system/files/IPP2010_Kitsing_1_Paper_0.pdf
http://ohmygov.com/blogs/general_news/archive/2009/02/13/e-government-in-estonia-a-model-for-u-s.aspx
http://newsinfo.inquirer.net/breakingnews/infotech/view/20100705-279253/Estonia-exports-e-government-worldwide
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/05/20/1093295_e-pravitelstvo_nishto_po-lesno_ot_tova
http://ime.bg/bg/articles/kolko-struwa-e-prawitelstwoto-w-bylgariq-a-kolko-w-estoniq

Оптимизиране на администрацията във време на криза

Всички знаем, че бързата и ефективна работа на държавната администрация, спазването на законите и лоялността на държавата към бизнеса, са от ключово значение за привличането на инвестиции.

В последно време България се очертава като остров на икономическа стабилност в региона, на фона на дестабилизацията на редица европейски страни. Основни фактори за това са незначителния външен дълг, ниските данъци и успешното управление на разходите от страна на държавата. Ако към тези фактори се прибави и ефективно работеща държавна администрация, перспективата за привличане на инвестиции и икономическо развитие на страната ще се очертае като изключително благоприятна на фона на задълбочаващите се икономически проблеми в Европа.

Независимо дали в правителството се отчитат тези фактори или не, факт е, че напоследък се вземат доста решения в тази насока. От 21 септември вече има нова структура към Министерския съвет – Съвет за електронно управление. Приета е и обща стратегия за електронното управление в България за периода до 2015 г . Активно се заговори за ускорено развитие на електронното управление.

Въвеждането на Електронно правителство в България ще донесе редица ползи за цялостното подобряване на бизнес климата у нас, както и за конкурентоспособността на българската икономика.

Сега в България има решение за внедряване на естонския модел на електронно правителство. Естония е пример за това как в една малка и не много богата страна се прави успешно електронно правителство.

Например в Естония може да регистрираш фирма по интернет за 30 минути.

Бизнесът и гражданите спестяват огромни средства, време и усилия от ползването на електронните административни услуги.

Освен това се намаляват и шансовете за злоупотреба с личните данни – всеки път когато някой прави справка с данните ви, получавате информация за това.

Електронно правителство в България на практика все още няма, въпреки че за него се говори от близо десет години и са изхарчени  не малко пари.

Ако се върнем назад във времето, Стратегия за електронно правителство на България е приета още през 2002 година.  

Това, което е направено до момента, са отделни решения в някои министерства, ведомства и общини. Липсва обаче, координирана система, следваща единни стандарти.

Мога да дам пример с Единният портал за достъп до електронни административни услуги:

 http://egov.bg/eGovPortal/appmanager/portal/portal

Той е публично достъпен от началото на 2010. Изразените критични мнения в медиите и от посетителите на сайта не са малко и са свързани главно със следните недостатъци: сайтът е зле направен от потребителска гледна точка, работи бавно и само под Internet Explorer. Предложените услуги са малко и само за някои общини

Днес очакваме с нетърпение кога най-сетне ще се предложат на гражданите и бизнеса така дълго говорените ползи от въвеждането на електронно правителство. Как отделните административни информационни системи ще обменят информация помежду си, ставайки така значително по бързи и ефективни, като осъществяват икономии на време и ресурси. 

Очакваме всичко това да се случи, за да не бъде мудността в държавната и общинска администрация пречка , както се изтъква досега, за навлизането на чуждите инвестиции в България.

Павлина Стаменова

http://onlinevisia.com/

ERP системите – новото стратегическо оръжие на бизнеса

Според данни от ново проучване на Aberdeen Group Inc., статистиката за ефекта от внедряването на ERP системи е следната:

– намаляване на оперативните разходи с 20%
– намаляване на разходите за ресурси със 17%
– намаляване на времето за изпълнение на доставки с 19%.

Изтъкнати са следните критерии при избр на  ERP доставчик:

 – Конкурентни цени –  94% 
 – Качествени услуги при внедряване  – 87%   
 – Поддръжка след внедряването – 79%
 – Разбиране на потребностите на компанията – 74%
 – Функционалност на системата – 64%
 – Обучение – 57%
 – Търговската марка – 56%
 – Препоръки на колеги – 53%

Според представителите на Aberdeen, ERP системите могат да изиграят „ролята на стратегическо оръжие“ при внедряването им в малки и средни предприятия, защото, според техните изчисления, такава оптимизация спестява десетки хиляди долари.

http://onlinevisia.com/

Източник: http://cio.bg

Нова европрограма за внедряване на ERP системи

Стартира нова грантова схема по оперативна програма Конкурентоспособност.
„ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ”

Схемата финансира въвеждане на ERP и CRM системи, както и въвеждане на международно признати стандарти (ISO и др), добри практики и др.
Финансирането е 75% от разходите.
Максимален размер на помощта е 391 166 лв.
Максимален срок за изпълнение на проектите: 12 месеца
Краен срок за подаване на проектни предложения е 31.07.2011 г.

Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, свържете се с нас.

Павлина Стаменова
Славяна софт
тел. 0884 505646
e-mail: info@slaviana.com

Следваща страница »