Не хората, а документите да обикалят институциите

февруари 12, 2013 от · Коментирай
Категория: Бизнес анализи 

На 12 февруари от 10 часа представителите на администрациите и бизнеса в България бяха поканени от адмиинстрацията на Министреския съвет на въвеждаща конференция по повод официалното представяне на проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса“. Имах удоволствието да присъствам на събитието и затова ще споделя моите впечатления от представения проект.

Този проект привлича общественото внимание поради поставените амбициозни цели да се облекчи бюрокрацията, като се намалят изискваните документи и се спестява време и средства на гражданите и бизнеса. Цели се да се разширят възможностите за достъп до комплексни услуги чрез четири основни канала: подаване на заявка по пощата, по телефона, на гише и по електронен път.

Генералната идея на проекта е не клиента да обикаля  институциите, а администрацията да набавя сама всичката необходима информация, чрез служебен обмен на данни и документи. На практика клиентът трябва да подаде само заявка за услугата, която иска да му бъде извършена, плаща съответната такса и след определен период от време получава това, което е заявил по електронен път, по пощата, по телефона или на съответното гише.

Избрани са две държави, от които да се взаимстват добри практики  от изградените модели за комплексно административно обслужване – Англия и Чехия.

Основният фокус за Англия е въведената цялостна цифровизация на администрацията, чрез единен портал за достъп до всички административни услуги – www.gov.uk.
В Чехия е въведена е стратегия Smart Administration  и е изградена мрежа от центрове за административно обслужване, като се работи на принципа: „Не хората, а документите да обикалят“.

У нас вече са избрани  пилотни администрации от централно и местно ниво, които да въведат първите десет разработени комплексни административни услуги. Това са Община Велико Търново, Българската агенция по безопасност на храните и Изпълнителна агенция Морска администрация. Техни представители на конференцията изразиха желание и готовност да участват в проекта, като оценят високата прибавена стойност, който той има откъм ползите за гражданите и бизнеса.

По време на откриването в своето встъпително слово главният секретар на Министерски съвет Росен Желязков отбеляза, че един от важните очаквани резултати е да се изгради една общо приложима информационна система като базисен модел, който след това да се прилага за всички администрации.

Остава отворен въпросът доколко след това останалите администрации ще инициират сами внедряването на системата и нейното интегриране за съответните комплексни административни услуги, които предлагат, за да може и при нас да се приложи принципа – НЕ хората, а документите да обикалят институциите. 🙂