Оптимизиране на администрацията във време на криза

Всички знаем, че бързата и ефективна работа на държавната администрация, спазването на законите и лоялността на държавата към бизнеса, са от ключово значение за привличането на инвестиции.

В последно време България се очертава като остров на икономическа стабилност в региона, на фона на дестабилизацията на редица европейски страни. Основни фактори за това са незначителния външен дълг, ниските данъци и успешното управление на разходите от страна на държавата. Ако към тези фактори се прибави и ефективно работеща държавна администрация, перспективата за привличане на инвестиции и икономическо развитие на страната ще се очертае като изключително благоприятна на фона на задълбочаващите се икономически проблеми в Европа.

Независимо дали в правителството се отчитат тези фактори или не, факт е, че напоследък се вземат доста решения в тази насока. От 21 септември вече има нова структура към Министерския съвет – Съвет за електронно управление. Приета е и обща стратегия за електронното управление в България за периода до 2015 г . Активно се заговори за ускорено развитие на електронното управление.

Въвеждането на Електронно правителство в България ще донесе редица ползи за цялостното подобряване на бизнес климата у нас, както и за конкурентоспособността на българската икономика.

Сега в България има решение за внедряване на естонския модел на електронно правителство. Естония е пример за това как в една малка и не много богата страна се прави успешно електронно правителство.

Например в Естония може да регистрираш фирма по интернет за 30 минути.

Бизнесът и гражданите спестяват огромни средства, време и усилия от ползването на електронните административни услуги.

Освен това се намаляват и шансовете за злоупотреба с личните данни – всеки път когато някой прави справка с данните ви, получавате информация за това.

Електронно правителство в България на практика все още няма, въпреки че за него се говори от близо десет години и са изхарчени  не малко пари.

Ако се върнем назад във времето, Стратегия за електронно правителство на България е приета още през 2002 година.  

Това, което е направено до момента, са отделни решения в някои министерства, ведомства и общини. Липсва обаче, координирана система, следваща единни стандарти.

Мога да дам пример с Единният портал за достъп до електронни административни услуги:

 http://egov.bg/eGovPortal/appmanager/portal/portal

Той е публично достъпен от началото на 2010. Изразените критични мнения в медиите и от посетителите на сайта не са малко и са свързани главно със следните недостатъци: сайтът е зле направен от потребителска гледна точка, работи бавно и само под Internet Explorer. Предложените услуги са малко и само за някои общини

Днес очакваме с нетърпение кога най-сетне ще се предложат на гражданите и бизнеса така дълго говорените ползи от въвеждането на електронно правителство. Как отделните административни информационни системи ще обменят информация помежду си, ставайки така значително по бързи и ефективни, като осъществяват икономии на време и ресурси. 

Очакваме всичко това да се случи, за да не бъде мудността в държавната и общинска администрация пречка , както се изтъква досега, за навлизането на чуждите инвестиции в България.

Павлина Стаменова

http://onlinevisia.com/