ERP системите – новото стратегическо оръжие на бизнеса

Според данни от ново проучване на Aberdeen Group Inc., статистиката за ефекта от внедряването на ERP системи е следната:

– намаляване на оперативните разходи с 20%
– намаляване на разходите за ресурси със 17%
– намаляване на времето за изпълнение на доставки с 19%.

Изтъкнати са следните критерии при избр на  ERP доставчик:

 – Конкурентни цени –  94% 
 – Качествени услуги при внедряване  – 87%   
 – Поддръжка след внедряването – 79%
 – Разбиране на потребностите на компанията – 74%
 – Функционалност на системата – 64%
 – Обучение – 57%
 – Търговската марка – 56%
 – Препоръки на колеги – 53%

Според представителите на Aberdeen, ERP системите могат да изиграят „ролята на стратегическо оръжие“ при внедряването им в малки и средни предприятия, защото, според техните изчисления, такава оптимизация спестява десетки хиляди долари.

http://onlinevisia.com/

Източник: http://cio.bg

ERP системите – в помощ на бизнеса

Бизнесът в условията на кризата

Днес за повечето мениджъри една от най-големите дилеми е дали да търсят по-високи приходи чрез повече инвестиции и разходи за реклама, или да се насочат към свиване на разходите.

Обикновено, във време на разцвет на икономиката фирмите разширяват инвестициите и пазарното си участие с цел повишаване на продажбите и печалбите, а във време на криза понижават разходите и инвестициите, с което целят да задържат финансовите си параметри  на по-добри нива.

Днес, обаче, нещата не са толкова прости поради усложнената и динамична бизнес среда. Много фирми се развиват успешно въпреки кризата, а други се провалят дори в добри икономически условия.

За доброто управление на приходите и разходите на една фирма са необходими освен качествени и опитни мениджъри, също така и точна, навременна информация, която да позволява да се вземат оптимални решения за развитие. В периода на криза, бързината при вземане на решения, сигурността на информацията и стабилността на организацията и процесите в предприятието са от решаващо значение за конкурентност и добри позиции на пазара.

ERP системите – решение, което може да помогне на бизнеса

Системите за управление на бизнеса от клас ERP (Enterprise Resource Planning) стават все по-необходими за всички типове компании, без значение от тяхната големина и икономически сектор.

Съвременните уеб базирани ERP решенията от ново поколение могат да помогнат за стабилизация на бизнеса чрез осигуряването на точна и подредена информация и предоставяне на пълен контрол над нея по всяко време и от всяко място. Други съществени предимства на уеб базираните ERP системи са, че не изискват инсталация, осигуряват по-висока сигурност на данните и могат да се използват от всеки компютър или мобилен телефон.

Следвайки политиката да направи достъпни предимствата на  ERP системите не само за големите, но и за малките и средни предприятия, българската ERP компания Славяна софт представя своя нов продукт – Преслав ERP. Преслав ERP е уеб базиран оригинален и иновативен български продукт, обединяващ опита и достойнствата на досега създадените подобни системи на конкурентно ниска цена. В момента малките фирми нямат много свободен финансов ресурс за закупуване и внедряване на ERP система , но използването на една такава система води до освобождаването на паричен финансов ресурс .

 В заключение

Въпреки, че повечето фирми мислят как да свият разходите си по време на криза, финансистите съветват да не се страхуваме от печелившите инвестиции. Те биха донесли само активи, които да работят за успеха на компанията.

ERP системите са един от инструментите, които могат да помогнат на фирмата да се развива по-добре и по-успешно в една трудна икономическа среда. Те  дават предимство пред конкуренцията, снижават разходите и най-важното – показват реална, единна визия на всички аспекти на предприятието. Всяка компанията, използваща ERP, оптимизира бизнес процесите си, става по-гъвкава, адаптивна и готова  да посрещне предизвикателствата на съвременния бизнес.

http://preslaverp.com/

http://slaviana.com/

ERP системи – полезни инвестиции по време на криза

Вестник Класа даде висока оценка за новата електронна система Преслав ERP на Славяна софт .

Статията е публикувана понеделник 7 март 2011 г. в брой 964.

Инвестиции по време на криза

Създадоха евтина електронна система за управление на бизнеса

Електронна система за управление на бизнеса, позната със съкращението ERP (Enterprise ResourcePlanning), предлага на пазара българската фирма „Славяна софт“ – Преслав ERP. Експертите, разработили продукта, съобщиха пред „Класа“, че чрез такава система може да се управляват всичките документи и бизнес процеси централизирано. „Можете да съставяте оферти, поръчки, да издавате фактури, да следите наличности и да правите всякакъв вид справки, като пазите цялата си информация, при това достъпна от всяко място. Давате задачи на екипа и служителите си и следите за изпълнението им – отново чрез ERP системата. Това са само една малка част от предимствата, които получавате при използването на подобна система“, казаха от фирмата. Оттам допълниха, че най-съвременният вид ERP са уеббазираните ERP системи – това означава, че не е необходимо да се инсталира никакъв софтуер на компютъра – просто достъпва информацията през уеббраузъра. Предимствата на уеббазираните ERP пред стационарните са много, като най-важните от тях са, че не се изисква никаква инсталация, а се използва направо от всеки компютър. Системата се използва от всяко място, включително по време на път – от мобилния си телефон. Както и че лесно се интегрира информацията с уебсайта или електронния магазин. Допълнителен бонус на ERP е, че информацията екриптирана, защитена е от загуба или вмешателство и дава възможност да се споделя с клиентите за секунди необходимата информация.

http://pressboard.info/article/130497

Спестяване на време и изграждане на имидж чрез внедряване на ERP

Колко време изразходвате за подреждане и обработка на информация?

Не веднъж сме чували мениджъри да се оплакват от разпиляността на тяхната бизнес информация – многото документи, оферти, цени – които понякога записват на хартия, а след това се ровят къде ли не, за да правят справки. „Всичките оферти за клиентите правя на хвърчащи листчета, защото не съм свикнал да използвам компютър за такива работи“ – сподели наскоро мой приятел – мениджър на фирма за производство на метални изделия. Често обработваме информацията за продуктите, продажбите и финансовите си анализи в екселски файлове.

Във всеки случай сме изправени пред огромен проблем – не само че хабим време, но правим и повече грешки, когато информацията започне да нараства. Освен това, губим доверието и на клиентите, когато се бавим да им дадем необходимата информация.

Съвременното решение на този проблем се нарича Електронна система за управление на бизнеса, позната със съкращението ERP (Enterprise Resource Planning). Чрез такава система можете да управлявате всичките си документи и бизнес процеси централизирано. Можете да съставяте оферти, поръчки, да издавате фактури, да следите наличности и да правите всякакъв вид справки, като пазите цялата си информация, при това достъпна от всяко място. Давате задачи на екипа и служителите си и следите за изпълнението им – отново чрез ERP системата. Това са само една малка част от предимствата, които получавате при използването на подобна система.

По-голям престиж пред вашите клиенти и партньори

Най-съвременния вид ERP са уеб базираните ERP системи – това означава, че не е необходимо да инсталирате никакъв софтуер на вашия компютър – просто достъпвате информацията през вашия уеб браузър. Предимствата на уеб базираните ERP пред стационарните са много:

1. Не се изисква никаква инсталация, използва се направо от всеки компютър
2. Можете да използвате системата от всяко място, включително по време на път – от мобилния си телефон
3. Лесно интегрирате информацията с вашия уеб сайт или електронен магазин
4. По-висока сигурност на данните – информацията ви е криптирана и защитена от загуба или вмешателство
5. Спестявате средства – не са необходими скъпи сървъри и платени софтуерни продукти
6. Споделяте за секунди необходимата информация с вашите клиенти, дистрибутори и бизнес партньори.

Последното предимство е оценявано от някои мениджъри толкова високо, че купуват извънредно скъпа ERP система най-вече поради това, че е утвърден бранд и това ще вдигне имиджа на фирмата пред техните клиенти и партньори.

Всъщност, в настоящия момент за успешното използване на ERP система съвсем не са необходими много средства. В условията на криза се предлагат все по-удобни за използване и опростени ERP системи, изискващи минимална инвестиция.

Има ли ERP система, която да изисква съвсем минимални инвестиции?

За всеки вид дейност е подходящ различен тип ERP система, но ако вашата дейност е в областта на търговията или недвижимите имоти, можете да се възползвате от уеб базираните ERP системи на българската фирма Славяна софтПреслав ERP или Преслав имоти.

За момента и двете системи се предлагат практически безплатно, като разходи могат да се явят само за поддръжка или в случай, че желаете допълнителни разработки, които ще са необходими конкретно за вашия бизнес.

Преслав ERP е подходящ най-вече за фирми, които се занимават с търговска дейност, а Преслав Имоти – съответно за агенции за недвижими имоти.

И двете системи позволяват, освен всичко друго, да предоставяте в удобен вид винаги точна информация за вашите клиенти и партньори, като същевременно могат лесно да бъдат интегрирани с вашия уеб сайт или електронен магазин.

За повече подробности можете да посетите уеб сайта на системите – preslaverp.com.

В заключение можем да кажем, че при успешно внедряване на ERP система, вие не само ще спестите много средства, време и усилия, но и ще подобрите имиджа си пред вашите клиенти и партньори, като им предоставите лесен достъп до точната информация, касаеща вашите бизнес отношения.