Зеленият кръг на българският бизнес – да запазим природата

юни 8, 2011 от · 2 коментара
Категория: Екология 

Списание „Мениджър” и GLOBUL са създателите на зеления кръг, в който участват български фирми, съпричастни към зелените идеи и политики, които са отговорни за природата и опазването на околната среда.

Славяна софт се присъедини към Зеления кръг и пое следните ангажименти:

Чрез внедряването на разработената от нас уеб базирана електронна система за управление на бизнеса – Преслав ERP, нашите клиенти могат да управляват всичките си документи и бизнес процеси централизирано. Могат да съставят оферти, поръчки, да издават фактури, да следят наличности и да правят всякакъв вид справки, като пестят хартия и други консумативи. Този наш ангажимент води до намаляване на оперативните разходи с 20% и намаляване на разходите за ресурси със 17%.

Друг наш ангажимент е свързан с използването и популяризацията сред клиентите на Социално Медийния Маркетинг като алтернатива на традиционната реклама. Прилагане на маркетингова стратегия, с която да се достигне до клиентите директно в мрежата като се пестят значителни разходи, свързани с печатната реклама, и съответно на ресурсите, свързани с нея.

Подпомагане и подкрепяне опазването на околната среда и съхраняването на природните ресурси чрез следните дейности: залесяване, озеленяване и засаждане на цветя; участие в почистване на замърсени площи в паркове, междублокови пространства и планински терени; повишаване екологичното съзнание и осведоменост чрез различните канали в социалните медии.

Популяризация ценностите на Зеления кръг, използвайки средствата на Социално Медийния Маркетинг.

Всичко за Зеления кръг може да видите на адрес http://www.manager.bg/green

Станете и вие част от зелената идея –  да се погрижим за природата на България!

ERP системите – новото стратегическо оръжие на бизнеса

Според данни от ново проучване на Aberdeen Group Inc., статистиката за ефекта от внедряването на ERP системи е следната:

– намаляване на оперативните разходи с 20%
– намаляване на разходите за ресурси със 17%
– намаляване на времето за изпълнение на доставки с 19%.

Изтъкнати са следните критерии при избр на  ERP доставчик:

 – Конкурентни цени –  94% 
 – Качествени услуги при внедряване  – 87%   
 – Поддръжка след внедряването – 79%
 – Разбиране на потребностите на компанията – 74%
 – Функционалност на системата – 64%
 – Обучение – 57%
 – Търговската марка – 56%
 – Препоръки на колеги – 53%

Според представителите на Aberdeen, ERP системите могат да изиграят „ролята на стратегическо оръжие“ при внедряването им в малки и средни предприятия, защото, според техните изчисления, такава оптимизация спестява десетки хиляди долари.

http://onlinevisia.com/

Източник: http://cio.bg

Нова европрограма за внедряване на ERP системи

Стартира нова грантова схема по оперативна програма Конкурентоспособност.
„ПОКРИВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СТАНДАРТИ”

Схемата финансира въвеждане на ERP и CRM системи, както и въвеждане на международно признати стандарти (ISO и др), добри практики и др.
Финансирането е 75% от разходите.
Максимален размер на помощта е 391 166 лв.
Максимален срок за изпълнение на проектите: 12 месеца
Краен срок за подаване на проектни предложения е 31.07.2011 г.

Ако имате въпроси или нужда от допълнителна информация, свържете се с нас.

Павлина Стаменова
Славяна софт
тел. 0884 505646
e-mail: info@slaviana.com

ERP системи – полезни инвестиции по време на криза

Вестник Класа даде висока оценка за новата електронна система Преслав ERP на Славяна софт .

Статията е публикувана понеделник 7 март 2011 г. в брой 964.

Инвестиции по време на криза

Създадоха евтина електронна система за управление на бизнеса

Електронна система за управление на бизнеса, позната със съкращението ERP (Enterprise ResourcePlanning), предлага на пазара българската фирма „Славяна софт“ – Преслав ERP. Експертите, разработили продукта, съобщиха пред „Класа“, че чрез такава система може да се управляват всичките документи и бизнес процеси централизирано. „Можете да съставяте оферти, поръчки, да издавате фактури, да следите наличности и да правите всякакъв вид справки, като пазите цялата си информация, при това достъпна от всяко място. Давате задачи на екипа и служителите си и следите за изпълнението им – отново чрез ERP системата. Това са само една малка част от предимствата, които получавате при използването на подобна система“, казаха от фирмата. Оттам допълниха, че най-съвременният вид ERP са уеббазираните ERP системи – това означава, че не е необходимо да се инсталира никакъв софтуер на компютъра – просто достъпва информацията през уеббраузъра. Предимствата на уеббазираните ERP пред стационарните са много, като най-важните от тях са, че не се изисква никаква инсталация, а се използва направо от всеки компютър. Системата се използва от всяко място, включително по време на път – от мобилния си телефон. Както и че лесно се интегрира информацията с уебсайта или електронния магазин. Допълнителен бонус на ERP е, че информацията екриптирана, защитена е от загуба или вмешателство и дава възможност да се споделя с клиентите за секунди необходимата информация.

http://pressboard.info/article/130497