Повишаване на продажбите с аромамаркетинг

Какво е аромамаркетинг и аромадизайн

Като направление в маркетинга аромамаркетингът е възникнал през 90-те години, вследствие на развитието на едно ново направление в науката, наречено аромакология, което дава повод да се заговори за аромамаркетинг.

Аромакологията изучава влиянието на летливите ароматни вещества върху физиологическото състояние, настроението и подсъзнанието на човека. Като научно направление, аромакологията тясно граничи с психологията и аромотерапията. Американският психиатър и невролог Алън Хирш пръв забелязал връзката между обонянието и рекламното въздействие. Той открил връзката между миризмите и апетита, покупателните инстинкти и производителността на труда. В резултат на проведените от него изследвания било установено, че аромата в помещението оказва влияние на оценката, която даваме на предлаганите стоки или услуги.

Аромамаркетингът е едно от многото направления в маркетинга, използващо силата на положителното въздействие на различните аромати за увеличаване на продажбите.

Маркетингови изследвания сочат, че наличието на приятен аромат задържа по-дълго посетителите в търговските обекти, което от своя страна води до ръст в продажбите.

Аромадизайнът е самия инструмент, с който си служи аромамаркетингът. Аромадизайнът е комплекс от мероприятия, съчетаващи аромотерапията и маркетинга. Крайната цел е да се стимулират определени положителни емоции в човека като се обръща  специално внимание на корпоративния стил, целевата аудитория, интериора, цветовата гама и предназначението на самото помещение, в което ще се използва аромамаркетинга.

Някои направления в аромамаркетинга

 • Ароматизация на помещения или Аромадизайн – Това е стандартното ароматизиране на помещението по избор на клиента или аромадизайн, ако е с помощта на съвети от професионалисти, съобразени с целите и задачите, които са си поставили компаниите
 • Аромаклининг – Представлява отстраняване на лоши и неприятни миризми от съответните помещения.
 • Сезонна ароматизация -  Ароматизация на определен период.
 • Ароматизация на мероприятия - Свързана е с ароматизация на определени PR събития, мероприятия или акции.
 • Аромабренд – Изгражда се асоциативна връзка на определен аромат с дадена търговска марка или организация за отличаване на нейните продукти от тези на конкуренцията. Изгражда се т.н. аромалоготип – представляващ специфичен аромат, елемент от фирмения стил, който придава отличителен белег на организацията.
 • Аромаполиграфия – Ароматизират се печатните рекламни материали, отново с аромат, свързващ се с дадения бранд.
 • Аромасувенири – Ароматизирането на фирмените сувенири повишава лоялността на клиентите, особено, ако компанията е аромабрендирана. Установено е, че ароматизираните малки подаръчета към покупката не само доставят удоволствие на клиента, но и постоянно напомнят за бренда и извикват желание да се завръща отново и отново.

Къде най-често се използва аромамаркетинг

Използващите аромамаркетинг, най-общо казано, са тези собственици на компании, които оценят колко е важно да се отличат от своите конкуренти, които търсят решението на проблема с нови и по-ефективни маркетингови стратегии.

Като сфери на дейности това са предимно:

 • ресторанти, клубове, кафета
 • офиси на различни организации
 • магазини
 • спортни салони и салони за красота
 • кинотеатри и развлекателни центрове
 • клиники и медицински центрове
 • туристическия и транспортния бизнес
 • автомобилната индустрия
 • дизайнерски, арт студиа и галерии
 • PR  мероприятия, промоакции, конференции и др.

Защо се използва аромамаркетинга

Аромамаркетингът е средство за повишаване конкурентноспособността на търговската марка заедно с качеството и цената.  

Основната цел на аромамаркетинга е да се повиши настроението на клиента, като се предизвика неговото благоразположение, чрез предизвикване на повече положителни емоции и спомени в неговото съзнание, асоцииращи с дадения бранд.

Установено е, че ароматите в помещението оказват влияние при вземане на решение за покупка или не. Ароматите стимулират извършването на повече  импулсни покупки, които не са предварително планирани. Така че те могат да повишат или да намалят покупателната активност и да окажат влияние на продажбите.

Медоносният маркетинг – с внимание към клиента

В своята книга “Как да печелим приятели и да влияем на хората” Дейл Карнеги представя един от основните похвати в отношенията ни с хората с думите: “Ако искаш да вадиш мед, не ритай кошера”.

Взаимствайки тази идея, като запалена пчеларка реших да направя паралел с успешния маркетинг - маркетинга с внимание към клиента.

Наистина, с пчелите е необходимо да се работи с голямо внимание, спокойно, без резки движения и с предварителна приятелска настройка. От грижите, които полагате за тях зависи колко медоносна ще бъде годината.

Ето защо смятам, че дори и работата в пчелина ми дава ценни уроци в отношенията с хората. Успешен маркетинг или “медоносен” маркетинг се получава в огромна степен чрез нашата грижа за клиента. В моята работата винаги съм се придържам към това и резултатът е бил отличен.

Алфред Адлер, известен психолог, е казал: “Най-големи трудности в живота среща онзи, който не се интересува от другите”.

Дейл Карнеги пък изтъква фактът, че от сутрин до вечер хората се занимават само със себе си. А аз бих допълнила и следното, че ако случайно си помислят за вас, то е, по всяка вероятност, какво вие си мислите за тях. Познато ви е, нали?

Следователно, ако искате да имате успех в общуването с хората, трябва да проявявате интерес към тях. А това важи особено в голяма степен при общуването с клиентите.

В подкрепа на тези твърдения, ще ви разкажа два интересни примера от книгата на Дейл Карнеги “Как да печелим приятели и да влияем на хората”, които са ми направили силно впечатление.

Чарлс Уолтърс бил чиновник в една от големите банки в Ню Йорк. Бил натоварен да подготви поверителен доклад за известно сдружение. Той знаел, че само един човек можел да му даде нужните данни, а това бил шефът на една голяма индустриална компания.
Тъкмо когато влизал в кабинета му, чул как служителка му съобщава, че днес няма никакви марки за него.
“Събирам марки за моето дванадесетгодишно момче”, обяснил шефът на госта си.
Г-н Уолтърс съобщил за какво бил дошъл и почнал да задава въпроси. Отговорите обаче били неопределени, общи и смътни. Не му се говорело и, както се виждало, нищо не можело да го накара да приказва. Интервюто било кратко и безплодно.
След като си тръгнал, Уолтърс бил объркан и не знаел какво да прави. Спомнил си обаче думите “марки”, “дванадесетгодишно момче”. Спомнил си също така, че в чуждестранният отдел на тяхната банка събират марки, отлепени от писма, пристигащи от петте континента.
Ето как продължава разказа си самият Уолтърс:
“На следващата сутрин пак отидох да го видя, но преди да бъда пуснат при него, казах да му съобщят, че съм донесъл марки за неговото момче. Бях ли въведен с радост? Да, драги. Той не можеше да намери думи да ми благодари, когато стискаше ръката ми. Целият сияеше от радост и благоговение…
Изгубихме половин час в приказки за марки и в разглеждане портрета на неговото момче, а след това той отдели цял час, за да ми даде и най-малките подробности за онова, което ме занимаваше. Каза ми всичко, което знаеше, а след това повика и своите помощници, за да ги разпита. Телефонира и на някои свои приятели. Просто ме удави в данни, цифри, доклади и писма.”

Ето и следващият пример.

С. М. Кнейфъл от Филаделфия се опитвал от много години да продава въглища на една голяма кооперация, която имала верига магазини из цялата страна. Тази кооперация обаче работела с други търговци и отхвърляла неговите предложения.
Г-н Кнейфъл посетил курса на Дейл Карнеги по публично говорене и споделил проблема си като излял цял поток от яростни думи срещу кооперацията, наричайки я “зло за народа”.
Тогава Карнеги предложил двама от курсистите да представят дебат на тема: “Каменовъглената кооперация със своите верижни магазини из страната принася повече зло, отколкото добро”. Единият трябвало да защитава тази теза, а другият да го оборва. По предложение на Карнеги, Кнейфъл трябвало да докаже, че кооперацията върши добро.
Заемайки се с поставената му задача, той отишъл при един от ръководителите на кооперацията, когото мразел, за да вземе необходимата информация.
Още при влизането си Кнейфъл казал: “Дойдох не да ви продавам въглища, а да ви помоля за една услуга”. После съобщил за предстоящото разискване и казал, че единствено той би могъл да му помогне, тъй като много му се искало да спечели спора, добавяйки, че цени твърде много услугата, която ще му направи.
Ето как продължава тази история самият Кнейфъл:
“Бях помолил този човек да ми отдели само минута от своето време, защото само при това условие се беше съгласил да ме приеме. След като му казах за случая, той ми показа един стол, покани ме да седна и приказва точно един час и 47 минути. После повика един чиновник, който беше писал книга за верижните магазини. Писа на националната асоциация на верижните магазини и получи от нея брошура с разисквания на тая тема… Като говореше очите му светеха от възторг. А и аз трябва да призная, че той ме накара да видя неща, за които не бях и сънувал преди. Той промени цялото ми схващане по този въпрос.
Когато станах да си ходя, той ме придружи до вратата, хвана ме приятелски за рамото, пожела ми успех в спора и ме помоли да се отбия при него и му съобщя резултата. Последните думи, които ми каза бяха: “Моля ви, срещнете се с мене пак към края на пролетта. Ще ми бъде приятно да направя поръчка за въглища при вас”.
За мен това беше същинско чудо. Обещаваше ми да купи въглища, без дори да бях направил нито най-слаб намек. За два часа бях постигнал много по-голям успех, чрез искрено проявен интерес от моя страна към неговите работи и трудности, отколкото можех да постигна за десет години, ако се бях опитвал да заинтересовам него с моите работи и въглища.”

Хората не биха се занимавали с вас, ако вие пръв не проявите внимание към тях.

Забелязала съм, какво голямо значение има личната среща с клиента. Да отидеш при него с усмивка и да му окажеш специално внимание. Да разговаряш приятелски, да покажеш искрена грижа, като искаш да разбереш повече за неговите нужди, за да бъдеш и по-полезен. Резултатът естествено не закъснява.

В заключение мога да кажа, че, според мен, умението да се привличат клиенти е умение да се сприятеляваш с хората. Само така ще може да се радвате на вкуса от успеха.

Ето и нашите пчели как ни наградиха тази година. :)

Дейвид Огилви – основоположникът на съвременната реклама

Примерът на успелите личности е вдъхновяващ за всеки. Поуките и опитът, който оставят след себе си може да помогне на следващите, които вървят по техните стъпки.
Започвам тази статия с мисълта да сложа началото на една поредица, в която да представям известни имена, оставили вдъхновяващ пример след себе си.

Дейвид Огилви е основоположникът на съвременната реклама.
Той е първият, който кара хората да обърнат внимание на марката. Работи за постигане на известност не само на самите продукти, но и на техните марки.

Огилви работи за рекламите на “Ролс Ройс”, “Шел ойл”, “Американ експрес”, “Форд”, тъмната ирландска бира “Гинес”, “Нестле”. Пластмасовата блондинка “Барби” на “Мател” се превръща в най-популярната кукла на света благодарение и на Дейвид Огилви.

“Ако някога намериш човек, който е по-добър от теб – наеми го. Ако е нужно, плащай му повече, отколкото плащаш на себе си”, съветва Огилви.
Две от тайните на успешните реклами на Огилви са, че използва лични преживявания и успява да превърне истински случки от живота си в убедителни рекламни послания.
Какво казвате в рекламата е по-важно от това как го казвате”, убеден е Дейвид Огилви.
Дейвид Огилви винаги апелира за честни послания в рекламата: “Потребителят не е идиот. Потребителят – това е собствената ти жена” и “Ако лъжеш относно продукта, ще бъдеш разкрит или от закона, който ще те преследва, или от клиент, който няма да си купи продукта ти втори път”.

Сентенции от Дейвид Огилви:

 • Ако хората не се забавляват, не могат да създават добри реклами.
 • Ако не можеш да рекламираш себе си, каква е вероятността да успееш да рекламираш каквото и да било друго.
 • Насърчавайте новаторството! Промяната за нас е свежа кръв, застоят – смъртоносен вирус.
 • Вярвам в шотландската поговорка “тежкият труд не е убил никого”. Хората по-скоро умират от безделие, отколкото от тежък труд.
 • Хората няма да си купят продукта само защото си им досадил с реклама, трябва да предизвикаш интерес към него.
 • Великите идеи обикновено са прости по същността си.
 • Хората купуват стоки и услуги, не телевизионни реклами.
 • Всеки кръгъл глупак може да сключи сделка, но за създаването на марка са необходими гениалност, вярност и упоритост.
 • Никога не пишете обява, която не бихте искали семейството ви да прочете. Не бихте лъгали собствената си жена. Тогава не лъжете и моята.
 • Развийте ексцентричностите си, докато сте млад. Като остареете, хората няма да мислят, че изкуфявате.
 • Сега трябва да решавате какъв имидж искате за вашата марка. Имидж означава индивидуалност.
 • Продуктите, както хората, имат индивидуалност и тя може да ги направи продаваеми или да ги изхвърли от пазара.
 • Наемете хора, които са по-добри от вас, после ги оставете да действат. Търсете хора, които ще целят необичайното, които няма да затънат в рутината.
 • Необходима е голяма идея , за да се привлече вниманието на клиентите и да се накарат да купят вашия продукт. Ако рекламата ви не съдържа голяма идея, тя ще отплува като кораб в морето.
 • Най-важната дума в речника на рекламата е тест. Ако предварително сте тествали продуктите си с клиенти, както и рекламата си, ще имате успех на пазара.
 • Не познавам граматиката. Ако се опитвате да убедите хората да направят нещо или да купят нещо, струва ми се, че трябва да използвате техния език.
 • Добрата реклама е тази, която продава продукт, без да привлича внимание.
 • Ако някога си имал късмет да създадеш истински добра рекламна кампания, скоро след това някой вече я е откраднал. Това е дразнещо, но не се тревожи: никой никога не е изградил марка чрез имитиране рекламата на друг.
 • Рекламата може да убеди човек да купи некачествена стока, но само веднъж.
 •  

  Накрая не мога да не разкажа една интересна история за Дейвид Огилви.

  По време на една от сутрешните си разходки в Ню Йорк, Дейвид Огилви забелязал на улицата мъж, който просел. Той държал в ръцете си табела с надпис: “Сляп съм, помогнете!”
  В шапката до него имало само няколко монети.
  Дейвид Огилви свалил табелата от врата на просяка, извадил маркер и написал нещо на гърба й. После я върнал обратно, но я сложил така, че хората да могат да четат новия надпис.
  Когато се прибирал по обратния път, Огилви бил доволен да види, че до просяка стояла шапка, пълна с пари.
  Слепецът го разпознал и попитал:
  - Ти ли смени надписа на табелата? Какво написа?
  - Истината. Също като тебе, но по малко по-различен начин.
  Надписът гласял: “Днес е хубав ден, но аз не мога да го видя!”

  Тази история е станала толкова популярна, че е преразказвана в различни варианти, но носи същото послание. Ето една интересна интерпретация.

  Мислете творчески и бъдете различни!

  SEO оптимизация и онлайн репутация

  “За предпочитане е добро име, отколкото голямо богатство.”

  Притчи 22:1

  Репутацията е важен фактор в областта на мениджмънта, бизнеса и връзките с обществеността и важен фактор за SEO оптимизацията. Определяна е като „резултатът от това, което вършите, което казвате и което другите казват за вас“.

  И най-добрата оптимизация на сайт не върши работа без добрата репутация. Добрата репутация се възприема като гарант за високо качество на продукта или услугата на компанията. Компаниите с добра репутация могат да се възползват от повече възможности и дейността им да бъде по-продуктивна и ефективна.

  Бизнес практиката и научните изследвания сочат, че добрата корпоративна репутация удължава периода, в който фирмите отчитат по-високи финансови приходи.

  И обратното, най-добрата SEO оптимизация на даден сайт, не може да компенсира ниската репутация. Ниската репутация има отрицателен ефект, тъй като хората не се доверяват на компанията, на пазарните й предложения или на думите й.

  Например: Искам да си купя нещо и проверявам в интернет. Но не ме интересуват токова помпозните реклами на самите компании, предлагащи дадения продукт.(Всеки се хвали, че е най-добрият…) А търся коментари и мнения на хора, които са търсили същото като мен. Интересувам се от тяхното мнение.

  Затова винаги, когато се насочвате към оптимизация на вашия сайт и искате да го популяризирате, следете и, доколкото е възможно, контролирайте онлайн репутацията си. Не забравяйте, че доволният или недоволният клиент от дадена поръчка е този, който повлиява в най-голяма степен при вземането на решение за покупка.

  Google може да ви помогне да разберете и управлявате това, което хората виждат, когато ви търсят в мрежата.

  Me on the Web е едно от новите приложения за управление на онлайн репутацията.

  Me on the Web се намира в секцията Dashboard на Google акаунта.

  С помощта на новата функционалност, потребителите могат лесно да разберат и управляват това, което хората виждат за тях или за марката им в онлайн пространството.

  Подобни опции съществуваха и преди, но Me on the Web улеснява процеса на управление на репутацията.

  Приложението предлага и линкове към допълнителна информация, свързана с темата, както и с премахването на нежелано съдържание от мрежата.

  Разбира се, за да използвате приложението, трябва да сте влезли в своя Google профил.

  еАкадемия и приятели

  Вчера  бях на форума “еАкадемия и приятели“, организиран от E-academy.

  Събитието беше посветено на това как да се изгради стратегия за присъствие на марката в Интернет, оптимизация за търсещи машини, електронни продажби, маркетинг в социалните медии, планиране и купуване на реклама в интернет.

  Лектори бяха както преподаватели от еАкадемия, така и изявени български блогъри и е-маркетинг специалисти.

  Искам да споделя някои важни и интересни за мен акценти от различните панели, включени в програмата. Надявам се да са полезни и за вас.

  Социални медии

  През XXI век доминантната потребност на хората е да бъдат в социалните медии.

  Социалните медии помагат брандът да се възприема като приятелски настроена личност. Гради се приятелство, уважение, откровеност.

  В социалните медии привличаме хората, които заслужаваме.

  Феновете се отглеждат. Те израстват с марките и ги обичат ( 90% от децата на 2 г. познават различни лога и живеят с марките).

  Количеството не е така важно както качеството, що се отнася до феновете.

  Оцеляват само тези, които могат да водят диалог.

  Установено е, че хората си променят мнението вследствие на разговор с други хора… (Отнася се за значението на диалога, който се води в социалните медии и влиянието, което оказва върху рекламата на даден продукт или услуга.)

  Във фейсбук и в живота прекалено сериозните хора са и прекалено скучни…Повечето хора обичат да общуват с тези, които са им интересни. (В това се изразява именно силата на фен страниците).

  Не само да даваме информация, но и да забавляваме хората като в същото време всичко трябва да бъде с мярка и да не се прекалява с несериозността.

  Статистика за това какво търсят хората в социалните медии:

  60% от хората търсят забавление. Следват: съпричастност, информация за промоции, получаване на по-добро обслужване.

  Не случайно Кока кола изгражда своя бранд, асоциирайки марката с думата “щастие”. Това е правилният подход – да правиш хората щастливи, да ги караш да се забавляват…

  Как се създава успешна онлайн реклама?

  Поставянето на реалистични цели е първият и най-важен момент за всяка рекламна кампания.

  Да се увеличат продажбите – не е цел.

   

   

   

  Цели са:

  Да увеличим познаваемостта на марката.

  Да събудим интерес в нови клиенти.

  Да съберем база данни от клиенти.

  Да активизираме настоящите клиенти.

  Да увеличим лоялността на клиентите и т.н.

   

  Оптимизация за търсещи машини SEO.

  Специално внимание като особено важно беше отделено на Video search.

  1/3 от световния трафик е видеосъдържание и нараства все повече.

  Дори търсачките промотират видеосъдържанието малко изкуствено и те се класират много добре. Освен това веднага изпъкват сред останалите резултати. Беше даден интересен пример, от който се вижда, че при търсене видеосъдържанието (дори и любителско) излиза на челни позиции като се конкурира с резултати, за които е положен доста труд да постигнат това класиране.

  Що се отнася да SEO и социалните медии трябва да се има впредвид, че лайковете от Фейсбук не се проследяват от Гугъл. Препоръката е да въвеждате съдържание в социалните си профили максимално полезно за търсачките.

  Накрая беше представена и книгата на Пламен Русев  „Властта на хората – новият маркетинг“, в която се разкрива процеса на създаване на персонална и фирмена идентичност и изграждане на имидж в социалните медии.

  Това е само малка част от всичко, което имах удоволствието да чуя и науча.

  Но най-важното, което не може да се опише, е вдъхновението, което получаваш от подобни събития, хората с които се срещаш и запознаваш и тласъка напред да следваш смело мечтите си…

  Благодаря на организаторите и лекторите за споделените знания и опит!

  Павлина Стаменова

  « Предишна страницаСледваща страница »